مهاجرت کاری به کانادا

مهاجرت کاری به کانادا

هر ساله افراد متخصص بسیاری با ویزای کاری به کانادا مهاجرت می نمایند. ویزای پیشنهاد کار به افرادی تعلق خواهد گرفت که کار تخصصی آنها یکی از مشاغل مورد نیاز کانادا بوده باشد. داشتن تخصص و مهارت کاری عامل تاثیر گذار در انتخاب فرد خواهد بود که باید همراه با سابقه کاری ارائه گردد. شغل های بسیاری در کانادا وجود دارند که نیاز به نیروی کاری متخصص داشته و هر ساله به تعدادی نیروی کار اعلام نیاز می نمایند.

خواندن ادامه