شماره تماس : 02191012193 - ساعات کاری 9 صبح الی 18 پنجشنبه ها 9 صبح الی 14

بلو کارت آلمان (Blue Cart)

فهرست مقاله
بلو کارت
بلو کارت

بلو کارت

بلو کارت و یا کارت آبی درواقع مجوز کاری موقت است. شرایط اخذ بلو کارت آلمان مواردی را دربر می‌گیرد، ازجمله؛ چگونگی درخواست بلوکارت، مدارک لازم جهت دریافت بلوکارت، مدت اعتبار بلوکارت و سایر موارد. لازم به ذکر است که درخواست مجوز کاری موقت و یا همان بلوکارت در اداره اتباع خارجی که در هریک از شهرهای آلمان دارای شعباتی است، انجام می‌شود. بلوکارت و یا کارت آبی با الهام از گرین کارت آمریکا در سال ۲۰۱۲ ازسوی تیم بروگل حاصل شد. این کارت آبی رنگ با دوازده ستاره طلایی بر آن، نشاندهنده پرچم اتحادیه اروپا است. دارنده کارت پس از گذراندن سه سال متمادی با شغلی ثابت می‌تواند آن را تمدید و جهت اخذ اقامت دائم در کشور آلمان، اقدام نماید.

فردی که دارای کارت آبی است، می‌تواند به مدت یکسال بدون آنکه حق اقامت خود را از دست دهد در آلمان مستقر شود. همچنین پس از سپری شدن هجده ماه از اقامت فرد، می‌تواند به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپایی سفر کند. لازم به ذکر است که ازجمله شرایط اخذ بلو کارت آلمان آن است که، متقاضی مادامی که نتواند شغل مناسبی برای خود بیابد، نمی‌تواند خانواده و فرزندان خود را برای زندگی با خود همراه ببرد. درصورت یافتن کار و درآمد مکفی، امکان انجام اقدامات انتقال خانواده نیز به آلمان صورت می‌پذیرد. علاوه بر آن خانواده‌ای که دارنده کارت آبی هستند بدون ایجاد محدودیت می‌توانند از حق کار و تحصیل در آلمان بهره‌مند شوند

شرایط اخذ بلوکارت آلمان

یک) شرایط اخذ بلو کارت آلمان بدین صورت است که، درخواست کنندگان بلو کارت بایستی دارنده مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشکده‌های آلمان باشند. اگر چنانچه مدارک تحصیلی خود را در کشورهای دیگری مانند کشور مبداء اخذ کردید، بایستی آن را به تائید سازمان‌های دولتی مربوطه برسانید. ترجمه مدارک تحصیلی ازجمله شرایط مهم اخذ بلو کارت است

دو) بلوکارت به افرادی تعلق می‌گیرد که دارنده شغلی با درامد سالیانه ۴۶،۴۰۰ یورو، بدون درنظر گرفتن کسر مالیات باشند. نکته ضروری در این رابطه آن است که اگر فرد در حیطه‌ای مشغول باشد که دولت آلمان با کمبود نیروی انسانی در آن زمینه مواجه باشد، درامد سالیانه ۳۷.۷۵۲ یورو بدون درنظر گرفتن کسر مالیات نیز قابل پذیرش است. دولت جمهوری فدرال آلمان در حیطه‌های شغلی ازقبیل؛ مشاغل فنی و مهندسی مانند علوم طبیعی، علوم پزشکی، فنون شهرسازی، علوم مهندسی، علوم فناوری و کامپیوتر با کمبود نیروی انسانی روبرو است

سه) ازدیگر شرایط اخذ بلو کارت آلمان، ارائه تائید‌نامه از سوی سازمان کار دولت فدرال آلمان بایستی انجام شود. لازم به ذکر است که اگر درخواست کنندگان دارای مدارک تحصیلی ازسوی دانشکده‌های آلمان باشند، نیازی به ارائه تائیدنامه نیست اما اگر چنانچه مدارک تحصیلی را از کشورهای دیگری اخذ کرده باشید بایستی حتما جهت دریافت تائیدنامه نیز اقدام فرمایید

چهار) ازدیگر شرایط اخذ بلوکارت آلمان آن است که اگرچنانچه هرگونه دوره کارآموزی و یا کارورزی را قبل از شروع به کار اصلی، گذرانده باشید بایستی مدارک مربوطه آن را نیز ارائه دهید. قابل ذکر است که دوره‌های کارورزی اغلب برای رشته‌های مهندسی و پزشکی به جهت آمادگی به مشاغل مربوطه صورت می‌پذیرد

پنج) گفتنی است که افرادی می‌توانند اقدام به درخواست بلوکارت نمایند که در آلمان اقامت دارند. اگر چنانچه متقاضی در بخش‌های برون مرزی کشور آلمان اقامت داشته باشد نمی‌تواند بصورت مستقیم درخواست بلوکارت را از دولت آلمان داشته باشد. بنابراین در ابتدا و قبل از هرگونه درخواستی بایستی اینگونه افراد برای دریافت ویزای کاری اقدام نموده و پس از آنکه وارد محدوده مرزهای کشور آلمان شوند و به مدت ۶ ماه فرصت آن را دارند که شغلی بیابد که حداقل درامد سالیانه شامل حالشان شود. باتوجه به گردآوری مدارک مربوطه فرد می تواند درخواست صدور و اخذ بلوکارت را دهد

مدت اعتبار بلوکارت

بلوکارت با اعتبار چهار ساله برای متقاضی صادر می‌شود. توجه داشته باشید هرگونه تغییر شغلی، تغییر کارفرما مستلزم درخواست و دریافت بلوکارت جدید است. گفتنی است که پس از گذشت سه سال از تاریخ اخذ بلوکارت، درصورتی که فرد همچنان مشغول به همان کار ثابت خود باشد، متقاضی می تواند درخواست اقامت دائم در کشور آلمان را نماید. همچنین سطح دانش زبان آلمانی در حیطه کاری از عوامل مهمی است که در دریافت بلوکارت و مدت اعتبار آن نقش بسزایی دارد. اگرچنانچه متقاضی دارای مدرک ب ۱ زبان آلمانی باشد می‌تواند پس از گذشت دو سال از مدت اعتبار صدور بلوکارت، درخواست اقامت دائم را داشته باشد

مدارک مورد نیاز جهت دریافت و شرایط اخذ بلوکارت آلمان

 1. ارائه مدارک شناسایی اعم‌از پاسپورت به همراه عکس بیومتریک
 2. ارائه ترجمه مدارک تحصیلی
 3. ارائه ترجمه سوابق کاری در خارج از کشور آلمان
 4. ارائه تکمیل فرم تمدید اقامت
 5. ارائه تائیدنامه سازمان کار دولت فدرال آلمان
 6. ارائه فرمی که شرح وظایف متقاضی را مرتبط با شغلش توصیف کرده باشد
 7. ارائه مدارک مرتبط با دوره های کارورزی و یا کارآموزی
 8. ارائه قرارداد کاری یا فیش حقوقی و اثبات فعالیت کنونی
 9. ارائه گواهی خدمات درمانی و پزشکی
 10. ارائه بیمه درمانی
 11. ارائه مدارک مرتبط با عدم سوء پیشینه

کشور آلمان ازجمله کشورهایی است که امکانات و فرصت‌های قابل توجه کاری و شرایط اخذ بلو کارت آلمان را در اختیار مهاجران قرار می‌دهد. چگونگی شرایط اخذ بلوکارت آلمان نیز یکی‌از امتیازاتی است که پس از صدور آن، فرد به راحتی می‌تواند اقامت دائم خود را طبق پروسه‌های قانونی دریافت کند. همچنین متقاضی از اختیار عمل نسبتا خوبی در رابطه با تغییر شغل آتی، ارتقاء رشد کاری، نوآوری، ابتکار، خلاقیت و مسائلی از این نظر، برخوردار خواهد بود

مهاجرت به آلمان

 

 

نکات مهم در رابطه با شرایط اخذ بلوکارت آلمان

نکته اول) توجه داشته باشید که فرد بایستی قبل از ورود به کشور آلمان درخواست ویزای کار نماید و پس از دریافت ویزای کار و یافتن شغل مورد نظر با شرایط درآمد سالیانه که در ابتدا به آن اشاره شد، بایستی درخواست بلوکارت را دهد

نکته دوم) جهت اقدام صدور کارت آبی برای خانواده، اثبات جهت تسلط کامل آنها به زبان آلمانی مورد نیاز نبوده و با دانش اندک و کافی زبان آلمانی نیز در حد مکالمات روزمره کفایت می‌کند

نکته سوم) خانواده و فرزندان متقاضیانی که دارنده بلوکارت هستند می‌توانند بدون هیچگونه محدودیتی به کار و ادامه تحصیل بپردازند

نکته چهارم) توجه به این اصل در رابطه با شرایط اخذ بلو کارت آلمان حائز اهمیت است که، دارندگان کارت آبی می‌توانند پس از گذشت ۳۳ ماه از دریافت و صدور کارت آبی اقدام به درخواست اقامت دائم نمایند. اگر چنانچه متقاضی دارای مدرک سطح ب۱ زبان آلمانی باشد می‌تواند پس از گذشت ۲۱ ماه برای اقامت دائم اقدام کند

نکته پنجم) شهروندانی که متعلق به کشورهای غیر اتحادیه اروپایی هستند، درصورتی می‌توانند درخواست بلوکارت دهند که دارای مدرک زبان آلمانی معتبر و قرارداد کاری با درامد سالیانه ۵۰،۸۰۰ یورو بدون کسر مالیات را داشته باشند، درصورتی که شغل متقاضی در راستای لیست مشاغلی باشد که با کمبود نیروی انسانی مواجه است، درآمدی در حدود ۳۹،۶۲۴ یورو بصورت سالیانه نیز جهت اخذ بلوکارت قابل قبول و امکانپذیر است

نکته ششم) توجه داشته باشید که منظور از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهایی است که واحد پول آنها یورو می‌باشد. کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ و یا سوئد که دارای واحد پول کرون می‌باشند، جزء کشورهای مستقل بوده و عضو اتحادیه اروپا محسوب نمی‌شوند

شما عزیزان میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر همه روزه از ساعت 9 الی 18 با موسسه مهاجرتی آوات تماس حاصل فرمایید و با وکلای مجرب ما مشاوره شوید همچنین شما می توانید فرم ارزیابی ما را پر کرده و از طریق آن مشاوران ما شرایط شما را بررسی میکنند و برای ارائه مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

منبع: سفارت آلمان

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share on telegram
ارسال مقاله در تلگرام
Share on twitter
توییت مقاله در توییتر
Share on whatsapp
ارسال مقاله در واتس اپ
Share on email
ایمیل مقاله به دیگری
فهرست مقاله
02191012193 تماس جهت مشاوره تلفنی