رد کردن لینک ها

وکالت در دعاوی کیفری

دعاوی کیفری آن دسته از دعاوی هستند که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری می باشند. منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی می باشد که در قوانین موضوعه جرم شناخته شده و برای آن واکنشی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده باشد.
منظور از مجرم هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که مرتکب عمل مجرمانه شده باشد و در محکمه صالح صحت این انتساب احراز شده باشد ، در نهایت منظور از مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم و به عبارت بهتر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است. هر یک از این مفاهیم ، مباحث بسیار پیچیده و گسترده حقوقی است که پرداختن به آن ها از حوصله این بحث خارج است.
می توان چنین گفت که دعاوی کیفری از سایر دعاوی حقوقی از اهمیت بیشتری برخوردارند، به این جهت که این دعاوی مستقیم با جان، مال، حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارند و چه زیان دیده و چه متهم جرم واقع شده، برای تأمین منافع خود و جلوگیری از تضییع حقوق اساسی چون سلامت جسم و جان، حفظ مال و امنیت، آبرو و حیثیت تلاش می کنند.

دیگران این مطالب را نیز مطالعه کرده اند

پیشنهاد مطالعه »
انواع روش های مهاجرت

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
تماس جهت تعیین وقت مشاوره