رد کردن لینک ها

وکالت در دعاوی حقوقی

وکالت دعاوی حقوقی
اقامه دعوای حقوقی، مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی
جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب
درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور
توقیف اموال و دارائیهای صادر کننده چک بلامحل تأمین خواسته
طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجاری
در صورت تمایل موکل و توافق طرفین اجرای احکام حقوقی و کیفری راجع به مطالبات تجاری و مدنی قابل
پیگیری است.
درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب و حبس متهم
علیه ظهر نویس و ضامن اسناد تجاری هم می توان اقامه دعوا نمود و تحت شرایطی می توان توقیف اموال این افراد را هم درخواست نمود

دیگران این مطالب را نیز مطالعه کرده اند

پیشنهاد مطالعه »
وکالت در دعاوی خانواده

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
تماس جهت تعیین وقت مشاوره