رد کردن لینک ها

مشاوره در تنظیم انواع قرارداد ها

اعمال حقوقی اشخاص به دو دسته کلی تقسیم می شوند: عقود و ایقاعات.
عقود به آن دسته از اعمال حقوقی گفته میشود که با اراده دوطرف ایجاد میشود و ایقاعات به آن دسته از اعمال حقوقی گفته میشود که فقط با اراده یک نفر ایجاد میشود.
قراردادها صورت رایج تر اعمال حقوقی هستند که عبارتند از:
توافق اراده دو یا چند شخص (حقیقی یا حقوقی) بر ایجاد یک ماهیت حقوقی جهت دستیابی به آثار قانونی آن مثل: بیع، اجاره، وقف، رهن و سایر قراردادها.
نکته بسیار مهم در مورد امور قراردادها این است که هر قراردادی با هر نوع اثر حقوقی که دارد باید دارای ارکان اساسی باشد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است باشد وگرنه قرارداد فاقد اثر حقوقی بوده و هیچ تکلیف قانونی بوجود نخواهد آورد.
امروزه بیشترین دعاوی مطروحه در دادگاه های ایران مربوط به پرونده هایی است که اکثرا ناشی از عدم توجه و دقت کافی در تنظیم اسناد قراردادی مربوطه میباشد.
جهت تنظیم انواع قراردادهای تجاری و…. با موسسه حقوقی آوات تماس حاصل نمایید.

.

دیگران این مطالب را نیز مطالعه کرده اند

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
تماس جهت تعیین وقت مشاوره