رد کردن لینک ها

حقوق داخلی

5.0
01

حقوق داخلی
علم حقوق از لحاظ قلمرو اجرایی به دو دسته حقوق داخلی و حقوق بین الملل تقسیم میشود. حقوق داخلی به مجموعه حقوقی اطلاق میشود که منحصر به قلمرو یک سرزمین میشود و یا به عبارت دیگر حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می‏ کند، و در آن از روابطی گفتگو می ‏شود که هیج عامل خارجی درآنها نیست. به‏ عنوان مثال، اگر دو ایرانی، مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند، بر رابطه آنان حقوق داخلی ایران حاکم است.
پس‏ حقوق ملی‏ وابسته و مخصوص به دولت و ملت معین است هنگامی که سخن از (حقوق ایران) یا (سوئیس) گفته می‏شود، مقصود حقوق ملی(داخلی) این کشورهاست.

دیگران این مطالب را نیز مطالعه کرده اند

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
تماس جهت تعیین وقت مشاوره