رد کردن لینک ها

حقوق بین الملل

حقوق بین الملل

حقوق بین الملل یکی از شاخه های علم حقوق است که روابط بین دولت ها با یکدیگر و یا اشخاص با دیگر دولت ها را مورد بررسی قرار میدهد و خود به حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی تقسیم میشود، در واقع در صورتی که روابط بین دو دولت مورد بررسی قرار گیرد پای حقوق بین الملل عمومی به وسط می آید و در صورتی که روابط بین اشخاص(حقیقی یا حقوقی) و دولت های دیگر مورد بررسی قرار میگیرد پای حقوق بین الملل خصوصی به میان می آید.

You may also like

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه