تولد, لهستان

اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد

اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد

سازمان مهاجرتی آوات در مقاله ی اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد تصمیم دارد تا تمامی اطلاعات لازم در زمینه اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد و  شرایط اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد در سال 2019 را در اختیار متقاضیان عزیز مهاجرت به لهستان قرار دهد و امیدوار است توانسته باشد تا در مسیر مهاجرت به لهستان ، تمامی ابهامات ذهنی متقاضیان عزیز را برطرف سازد .

اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد

به طور کلی اخذ تابعیت از طریق تولد بر دو پایه و اصل استوار است .

اصل خاک و اصل خون

اخذ تابعیت از طریق اصل خاک ، برای کودکانی صدق می نماید که تولد آن ها در کشوری انجام شده باشد که بر پایه خاک است و خاک کشور پایه و اصل اخذ تابعیت آن کشور است .

اخذ تابعیت از طریق اصل خون ، نیز برای کودکانی صدق می نماید که از مادر یا پدری به وجود آمده باشد که یکی از  آن ها دارای تابعیت کشور خاص باشد و در این صورت تابعیت پدر یا مادر پایه و اصل اخذ تابعیت آن کشور خاص می باشد . البته جدا از اینکه کودک متولد شده در جایی به غیر از کشور خاص به دنیا آمده باشد نیز می تواند اخذ تابعیت از طریق تولد را داشته باشد .

مهاجرت به کشور لهستان

به طور کلی مهاجرت به کشور لهستان از چند طریق انجام می گیرد و در نهایت منجر به اخذ اقامت لهستان و بعد از سپری شدن مدت زمانی مشخص ، منجر به اخذ تابعیت لهستان می گردد . اما به طور کلی با اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد ، اخذ تابعیت مستقیما اعمال می شود . اما دیگر راه های مهاجرت به لهستان که ممکن است در نهایت منجر به اخذ تابعیت لهستان گردد به صورت مستقیم نخواهد بود .

راه های اخذ اقامت و تابعیت لهستان

  • اخذ اقامت لهستان از طریق تحصیل

یکی از راه های مهاجرت به لهستان و اخذ اقامت لهستان از طریق تحصیل می باشد ، اما به طور کلی این اقامت لهستان به صورت موقتی می باشد و تا زمان اعتبار ویزای دانشجویی لهستان ، دانشجو ، اعتبار دارد . اما دانشجویان یکی از امتیازاتی که می توانند از طریق تحصیل در لهستان به دست آورند ، اخذ اقامت پس از تحصیل در لهستان می باشد .  فارغ التحصیلان دانشگاه های لهستان می توانند طی مدت زمان مشخص شده بعد از اتمام تحصیل خود ، جویای کار و پی کاریابی در لهستان باشند و از این طریق می توانند ویزای دانشجویی لهستان را به ویزای کاری لهستان ، مبدل سازند و برای اخذ اقامت کاری در لهستان اقدام نمایند .

یکی دیگر از راه های مهاجرت به لهستان و اخذ اقامت لهستان از طریق کار می باشد ، متقاضیان کار می توانند با ارسال رزومه سوابق کاری و رزومه تحصیلی به کارفرما ها و شرکت های معتبر موجود در لهستان ، جویای کار باشند و در صورت کسب اجازه کار از طریق کارفرما و یا شرکت های معتبر موجود در لهستان و با ارسال دعوت نامه کاری رسمی ، متقاضیان کار می توانند برای اخذ ویزای کار در لهستان درخواست نمایند و بعد از سپری نمودن مدت زمانی در لهستان برای اخذ اقامت لهستان نیز اقدام به عمل آورند .

  • اخذ اقامت لهستان از طریق سرمایه گذاری

اقتصاد پویا و فعال لهستان ، باعث شده است که سرمایه گذاران بین المللی و خارجی با هدف حفظ و افزایش سرمایه خود ، مجددا در بازار اقتصاد لهستان ، سرمایه خود را تزریق نمایند و همین امر باعث شده است که کشور لهستان نیز به یکی از کشور امن جهان از لحاظ سرمایه گذاری شناخته شود .

سرمایه گذاری در لهستان از طریق ثبت شرکت نیز انجام می گیرد و متقاضیان با پرداخت به موقع مالیات شرکتی  می توانند برای اخذ اقامت لهستان اقدام نمایند .

البته لازم به ذکر می باشد که متقاضیان به هنگام اخذ ویزای سرمایه گذاری در لهستان و ثبت شرکت در لهستان ،   اقامت موقت لهستان را اخذ نموده اند و با پرداخت به موقع مالیات پرداختی شرکتی طی مدت زمان مشخص ، می توانند برای تمدید اقامت لهستان مجددا اقدام نمایند .

  • اخذ اقامت لهستان از طریق ازدواج

یکی دیگر از راه های مهاجرت به لهستان و اخذ اقامت لهستان از طریق ازدواج می باشد ، اخذ اقامت لهستان از طریق ازدواج زمانی صورت می گیرد که متقاضی با یک فرد که دارای تابعیت لهستان می باشد ، ازدواج قانونی داشته باشد و بعد از مدت زمان سپری شده از زندگی مشترک این دو به صورت قانونی ، متقاضی می تواند برای اخذ اقامت لهستان از طریق ازدواج اقدام نماید .

البته لازم به ذکر می باشد متقاضی به هنگام ازدواج قانونی با فردی از تبعه لهستان و با ارائه مدارک ازدواج خود ، به اقامت موقت لهستان دست پیدا می نماید و بعد از سپری شدن مدت زمان مشخص شده طبق قوانین وضع شده دولت لهستان  و زیر نظر اداره مهاجرت لهستان ، می توانند برای تمدید مدت اقامت لهستان خود مجددا اقدام نمایند .

  • اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد

طبق قوانینی که در کشور لهستان بر اساس قوانین وضع شده است ، شرایط  اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد برای کودک متولد شده ، متفاوت می باشد .

در قسمت فوق توضیحات مختصری در ارتباط با اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد بر اصل خون و  اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد بر اصل خاک ، بیان شد .

یک قانون دیگری نیز برای کودکان متولد شده در لهستان به هنگام اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد وجود دارد ، فرزند خواندگی می باشد .

قوانینی که در کشور لهستان برای کودکان به فرزند خوانده گرفته شده ، وجود دارد به این صورت است که اگر کودک قبل از سن شانزده سالگی توسط یک خانواده لهستانی تبار و یا خانواده ای که تابعیت لهستانی را دارند ، به  فرزند خواندگی گرفته شده باشد ، فرزند می تواند به صورت مستقیم برای اخذ تابعیت لهستان اقدام نماید .

طبق قانونی که در کشور لهستان اجرا می شود ، رئیس جمهور لهستان برای اعطای تابعیت لهستان به فرد مورد نظر خود ، نیاز به کسب اجازه ندارد . او می تواند به هر فرد خارجی ، تابعیت لهستان را اعطا نماید .

یکی دیگر از شرایطی که برای اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد برای نوزادان متولد شده در لهستان به وجود می آید مربوط به نوزادانی می شود که والدینی مشخص ندارند یا هیچ یک از والدین وی ، مسئولیت والدینی برای او ندارند ، در این صورت است که دولت لهستان با تابعیتی شدن لهستان برای  نوزاد متولد شده موافقت به عمل می آید .

نوزاد متولد شده حتی اگر یکی از والدین او شهروند لهستان باشند ، تابعیت لهستان از طریق تولد را دارا خواهد بود ، حتی اگر در خارج از خاک لهستان به دنیا آمده باشد . برای اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد ، پدر و یا مادر کودک باید در خواستی مبنی بر اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد برای نوزاد متولد شده به وایود یا همان  وزارت امور شهروندان و خارجیان ارائه نمایند .

اگر ازدواج به صورت قانونی انجام گرفته باشد در اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد از طرف پدر یا مادر برای نوزاد خللی ایجاد نمی شود ، اما اگر ازدواج به صورت قانونی نبوده و در اداره ثبت USD ثبت نگردیده باشد ،  اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد برای نوزاد متولد شده فقط منوط به داشتن تابعیت لهستانی پدر می باشد و در صورت نداشتن تابعیت لهستان برای پدر ، نوزاد نیز موفق به اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد ، نمی شود .

لازم به ذکر می باشد که ارائه درخواست جهت اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد ، حتما باید با حضور پدر و مادر ( هر دو ) انجام گیرد .

نام گذاری نوزاد متولد شده

وقتی والدین کودک به هنگام تولد نوزاد خود نامی برای او در نظر گرفته باشند تا بتوانند برای  اخذ تابعیت لهستان از طریق تولد برای نوزاد همراه با دیگر مدارکی مانند ارائه :

  • گواهی تولد نوزاد که از طرف بیمارستان یا ماما و یا مراقبت های بهداشتی صادر شده است .
  • سند ازدواج در صورتی که والدین نوزاد ازدواج قانونی را به ثبت رسانده باشند .
  • گواهی تولد مادر
  • سندی که نشان دهنده ی مشخصه ی والدین نوزاد باشد ، یا اینکه مادر وی مجرد ، مطلقه و یا بیوه می باشد و در صورت بیوه بودن ارائه گواهی فوت همسر

باید به USD یا اداره امور شهروندی و خارجیان ارائه نمایند . البته لازمه به ذکر می باشد که در صورت انتخاب نکردن نامی برای کودک ، اداره رسیدگی به امور شهروندان و خارجیان ، نامی را برای او که ترکیبی از نام پدر و مادر وی   می باشد ، برای او در نظر می گیرند .

اگر کودک متولد شده تابعیتی غیر از لهستان دارد ، گواهی تولد نوزاد ، سندی برای اخذ اقامت لهستان برای وی می باشد و کودک زمانی که به سن شانزده سالگی رسید می تواند تابعیت اولیه خود را سلب و برای اخذ تابعیت لهستان اقدام نماید .

اگر نوزاد متولد شده در خارج از رابطه ی زناشوئی باشد ، نام و نام خانوادگی در نظر گرفته شده برای نوزاد ، نام خانودگی مادر جای نام خانوادگی پدر قرار می گیرد .

اگر پدر و مادر نوزاد متولد شده نامی جهت نام گذاری برای کودک خود درخواست ندهند ، ترکیبی از نام پدر و مادر وی ، نام و نام خانوادگی کودک را تشکیل می دهد .

نام خانوادگی نوزاد متولد شده نباید بیش از دو بخش باشد .

اگر پدر بیولوژیکی نوزاد ، به عنوان پدر شناخته شود، نام و نام خانوادگی نوزاد متولد شده ، طبق ارائه درخواستی که از طرف والدین وی برای صدور گواهی شناسایی اعلام گردیده است ، ترکیبی از نام و نام خانودگی پدر یا مادر و یا فقط نام مادر و یا فقط نام پدر باشد .

البته لازم به ذکر می باشد که  تولد کودک باید ظرف ۱۴ روز از تاریخ تولد در اداره ثبت احوال مربوط به محل تولد کودک ثبت شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در تماس باشید و از مشاوره تلفنی رایگان ما بهره مند شوید.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *